Det är få personer som är införstådda med hur mycket pengar ett barn kostar. Man har säkerligen fått höra ett flertal gånger att barn kostar, men hur mycket det faktiskt handlar om är svårare att förstå. Kostnaderna börjar långt innan barnet har fötts och fortsätter långt upp i tonåren. Det är inte ovanligt att man får en kärvare ekonomi under denna period och därför är det viktigt att man alltid ser över sin ekonomi och sina utgifter.

Hur mycket kostar ett barn?

Hur mycket ett barn kostar är svårt att säga och mycket hänger på vilket land man bor i eller vilka önskemål som man har på sin vardag. Även vilken standard man har spelar stor roll. En ungefärlig uppskattning är att ett barn kostar cirka 1,5 miljoner kronor från och med den dag som barnet föds till barnets 19-års dag. Det kan låta som summor man behöver ta ett lån för, men sanningen är att utgifterna naturligtvis är fördelade under årens gång. Hade det varit en engångskostnad hade man nog fått låna pengar genom p2p eller direkt via en bank.

 

Sänk kostnader på mat och kläder

Den största kostnaden ligger på mat och kläder. Det finns många sätt att sänka kostnaderna på, t.ex. genom att handla kläder begagnat eller ärva från vänner, syskon och kusiner. När det kommer till mat är det naturligtvis svårare och behöver köpas i affär. Välj då gärna butiker som jobbar med att minska matsvindleriet. Produkterna är minst lika fina, färska och fulla med nyttiga vitaminer som i vilken annan mataffär som helst. Med små enkla knep går det alltså att undvika att behöva lägga ut 1,5 miljoner kronor på sitt barn, men du bör ändå ha i åtanke att utgifterna kommer att bli kraftiga. Under de första levnadsåret räknar man på att barnet kostar cirka 20.600 kronor. Ju äldre barnet blir, desto större blir även kostnaderna. Försök att få ihop ett bra sparande så snabbt som möjligt!